Organització

Comissió organitzadora d'Argila XXIII Fira de la Terrissa i Ceràmica de la Galera 2016

President: Ramon Agustí Muñoz Verge Alcalde de La Galera
José Francisco Gasulla i Bel President associació cultural galerenca "Lo Cadub"
Secretària: Jessica Gasulla i Tomàs Secretària associació cultural galerenca "Lo Cadub"
Vocals: Alícia Accensi i Solé Primer tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de La Galera
  Vicent Labernia i Ferré Segon tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de La Galera
  Albert Martínez i Puig Regidor de cultura de l'Ajuntament de la Galera
  Diego Monfort i Pons Regidor de l'Ajuntament de la Galera
  Lina Bel Bailach Vocal associació cultural galerenca "Lo Cadub"
  Pilar Rodríguez i Pons Vocal associació cultural galerenca "Lo Cadub"
  Joan Gasulla i Bel Vocal associació cultural galerenca "Lo Cadub"
 

Imatges